Tracey Fordsmand

Tracey er uddannet professionsbachelor i sygepleje fra 2013. Siden da har hun arbejdet på Intensiv Afdeling på Regionshospitalet i Viborg, hvor hun i 2017 færdiggjorde hun sin Specialuddannelse i Intensiv sygepleje. I 2021 tiltrådte hun i en stilling som specialeansvarlige, hvor hun bl.a. arbejder med forbedringsprojekter, kvalitetsudvikling og faglige udvikling på afdelingen.I 2021-2022 var Tracey en af projektkoordinatorerne på “Projekt Livets Afslutning- implementeringsprojektet”. Et tværsektorielt projekt, som havde fokus på, kompetenceudvikling, systematik i samtaler om døden, ensartet dokumentation og klare retningslinjer som nøglen til at sikre, at patienterne får ro og lov til at dø.