Lisa Seest Nielsen

Arrangør, Overlæge, Sygehus Lillebælt

58 år, speciallæge i anæstesiologi 2002

Europæisk diplomeksamen i intensiv terapi 2005

Nordisk intensiv uddannelse 2004

Overlæge intensiv afdeling Kolding 2007-

Udover mit kontinuerlige arbejde såvel præ-hospitalt som in-hospitalt, med at holde kritisk syge i live, interesserer jeg mig meget for at syge og gamle kan få en god død med hvad dette indebærer. Det handler om symptomlindring både mentalt og fysisk for den døende. Men det handler også i høj grad om de kære omkring som skal leve videre med oplevelsen og mindet, som en del af deres bagage.

Det kan fx handle om at man kan få lov til at komme hjem fra sygehuset for at dø, selvom man er indlagt på intensiv afdeling, og en åben og ærlig dialog med den døende.