Christian Busch

Christian Busch, pastor emeritus, tidl. hospitalspræst Rigshospitalet. email: chr.juul.busch @ gmail.com

Chr. Busch var præst på Rigshospitalet i 33 år. Før dette var han præst på Glostrup Hospital og i Vestre Fængsel. Han gik på pension i eftersommeren 2023.
Han har været aktiv i danske og nordiske foreninger for palliativ indsats siden 1990 og medlem af bestyrelser indtil 2002. Han var formand for Nordisk Forening for Palliativ Vård i syv år. Han var medlem af Kræftens Bekæmpelses Patientstøtteudvalg 2003-11 og medlem af redaktionen for Nordisk Tidsskrift for Palliativ medisin, Omsorg, 2003-11. Han var projektleder på et 2-årigt projekt ’Sorggrupper i Folkekirken’ 2013-15. Han har skrevet flere lærebogskapitler og en del artikler.

Foto af Sif Meincke