Oplægsholdere


KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Forskningsansvarlig overlæge
Hans-Henrik Bülow, Holbæk

Livsforlængende behandling. Hvad skal vi? Og hvad må vi?

Mange husker Pressens behandling af sagen med ”De hemmelige koder” fra Herlev Sygehus.
Det forløb medførte uden tvivl, at en del fagpersoner blev usikre på

  1. Hvor langt skal vi gå?
  2. Hvor meget og hvor længe skal vi behandle?
  3. Hvornår må vi tale om/beslutte begrænsninger eller ophør
  4. Hvordan sikrer jeg mig juridisk både over for patient og pårørende?

Sundhedsstyrelsen udsendte som en direkte konsekvens af sagen om ”De hemmelige koder” en vejledning i 2012 og en vejledning i 2014 omhandlende disse problemstillinger.

I dagens 1. oplæg gennemgås hovedtrækkene i lovgivningen, og der drages paralleller og sammenligninger til tilsvarende lovgivning fra Norge og Sverige.

Indlægget afsluttes med en stribe anbefalinger – hentet i den norske lovgivning.

jb
Filosof og formand for Etisk Råd
Jacob Birkler

Hvad laver hjertestarteren på plejehjemmet?

‘Vi er gode til at redde liv, men knap så gode til at redde døden når den er på vej. Oplæg om identificering og håndtering af etiske dilemmaer forbundet med udsigtsløs behandling’.Jeg har skrevet talrige artikler men også bøger om dette emne.

Seneste eksempel er følgende: Doeden i et professionelt perspektiv

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Sygeplejerske og postdoc
Hanne Irene Jensen

Afklaring af patienternes ønsker. Kan vi lære noget af amerikanerne?

Har arbejdet mange år som intensivsygeplejerske.I 2012 forsvaret ph.d. afhandling med titlen ”End-of-life decisions in the intensive care unit – clinical, ethical, and collaborative challenges” og arbejder nu som postdoc forsker på de anæstesiologiske afdelinger, sygehus Lillebælt og Syddansk Universitet.Er bl.a. optaget af hvordan vi sikrer, at de patienter, der ønsker at dø hjemme, ikke mod deres vilje forsøges genoplivet og har i 2014 sammen med Hans-Henrik Bülow skrevet en kronik til Ugeskrift for Læger om emnet.

Reference: Jensen HI, Bülow HH. Forvirring om regler om genoplivning. Ugeskrift for Læger 2014;176(23):2207-2208.

lsn
Intensivoverlæge
Lisa Seest Nielsen

Kan intensivpatienter få lov til at dø hjemme?

Det ligger mig på sinde at de patienter som vi hjælper i en højteknologisk afdeling, ikke alene overlever med vores hjælp, men også får en værdig tilværelse herefter.Jeg ser et stigende antal svært syge og gamle patienter som kommer på intensiv afdeling i et forløb som måske hverken de eller deres pårørende har ønsket eller finder værdigt.Det har stor betydning at vi har modet til at bringe døden på bane hos disse familier og er åbne for at hjælpe dem til den død de ønsker, evt i eget hjem.Det er ønskeligt at den meget gamle eller svært kronisk syge høres og støttes i selv at tage en beslutning når det gælder livets afslutning.

Reference: http://ugeskriftet.dk/nyhed/jeg-vil-gerne-hjaelpe-mennesker-der-paa-kanten-af-livet-tager-en-staerk-beslutning-om-doe-i

bm
tidl. formand for praktiserende læger
Bruno Meldgaard

Afklaring af patientens ønsker. Hvad er den praktiserende læges rolle?

Som praktiserende læge gennem 17 år ofte i min hverdag stødt på etiske problemstillinger i forhold til dels hvilken behandling der skal gives  – men ikke mindst hvornår man skal ophøre med behandling.

Som formand for praktiserende læges organisation 2013-2015  aktiv i debat om retten til at sige fra overfor behandling – helt konkret i forhold til at patienten bør kunne sige fra overfor genoplivning på grundlag af information/rådgivning fra egen læge. Ligeledes aktiv i debatten om aktiv dødshjælp  – hvor vi som læger ikke ønsker at deltage i aktiv dødshjælp, men naturligvis ønsker at diskutere evt ophør af aktiv behandling med patienten samtidig med at der skal sikres godt tilbud om relevant palliativ behandling til alle patienter.

dcadministrerende sygehusdirektør og formand for Kræftens Bekæmpelse Dorthe Crüger

Prioriterer vi ressourcerne rigtigt i sundhedsvæsenet?

Vi synes vi er pressede i sundhedsvæsenet og at det er svært at få ressourcerne til at række. Men er vi egentlig gode nok til at finde ud af om det vi tilbyder vores patienter også er det de efterspørger? Undersøgelser tyder på at patienterne ville vælge mindre aggressiv behandling både medicinsk og kirurgisk, hvis de var bedre oplyste om fordele og ulemper ved behandlingen. Kan man forestille sig at vi har ressourcer nok, hvis vi lader patienterne bestemme noget mere?

cb
sygehuspræst

Christian Busch, Rigshospitalet.

Døden kræver en teambeslutning

Hovedpointen er, at vi må opfatte vanskelige beslutninger om at undlade at igangsætte eller ophør af behandling som noget, der bliver truffet i et ”team”, hvor patient, pårørende, og ikke mindst læger og sygeplejersker er diskussionspartnere og har forskellige måder at ræsonnere på. Jeg analyserer forskellige typiske måder at ræsonnere på. I dette ”team” er det væsentligt, hvordan man betragter det, at de forskellige ”team”-medlemmer har forskellige måder at ræsonnere på – som et problem eller som en ressource. Fx er økonomi, overordnede samfundshensyn, sundhedsjura og etiske overvejelser over hvad der er et værdigt liv og en værdig død en del af stemmerne i ”teamets” overvejelser.

dkOverlæge Dennis Köhler, leder af lægebilen Kolding

Limbo = 1-1-2

Dødsrallen, sekretproblemer, ukontaktbarhed. Den sidste del af den døendes overgangsfase kan være svær bevidne. Specielt hvis pårørende eller personale er uafklarede om muligheder, forventninger og holdninger. Når man er magtesløs og ikke ved hvad man skal gøre ringer man 1-1-2; for så ved man at der kommer hurtig hjælp.
Men er en ambulance nødvendigvis den bedste hjælp? – Der berettes om eksempler på problemstillinger fra det præhospitale miljø ved leder af akutlægebilen i Kolding, Overlæge Dennis Köhler

ah

Anders Heissel, UfL, moderator

Moderator

De seneste ca. syv år har jeg som journalist skrevet om sundhed, og det etiske aspekt har altid fascineret mig. Derfor er jeg sikker på, at det bliver interessant for både mig og alle andre, når der denne dag bliver sat tid af til at debattere og reflektere over de etiske udfordringer i sundhedsvæsnet. Jeg glæder mig til at styre debatten!
Jeg er uddannet journalist i 2004, og har siden arbejdet på bl.a. Altinget.dk, Dagens Medicin og nu Ugeskrift for Læger.

referencer:
http://ugeskriftet.dk/nyhed/jeg-vil-gerne-hjaelpe-mennesker-der-paa-kanten-af-livet-tager-en-staerk-beslutning-om-doe-i
http://www.dagensmedicin.dk/nyheder/lagers-dilemma-genopliv-en-hjernedod-for-at-fa-en-organdonor/