Prioriterer vi ressourcerne rigtigt i sundhedsvæsenet?
Hvad er patientens ønske – og hvordan får vi den viden?
Skal den senildemente plejehjemsbeboer genoplives?
Hvem sætter en behandlingsbegrænsning?
Er der plads til alle på intensiv?
Hvad er den almen praktiserende læges rolle?