Michael Hviid Jacobsen – præsentation

Skal døden være tabu?

Døden har længe været et tabu i vores samfund. Den er ikke noget, man taler åbent om eller skal beskæftige sig med. Den er forlegenhedsskabende og gør mennesker ubehageligt til mode. Den er forbudt for børn og noget, som særligt skal håndteres af sundhedsprofessionelle. Sådan skitseres vores forhold til døden i det moderne samfund ofte i litteraturen. Det store spørgsmål, som dette oplæg vil omhandle, er så, om det stadigvæk forholder sig sådan, og oplægget stiller i tillæg hertil også det provokerende spørgsmål, om det kan være godt, at der eksisterer et tabu om døden?