Lisa Seest Nielsen – præsentation

Etikken eksisterer i alt hvad vi foretager os og er en del af noget mellemmenneskeligt. Italesættes etikken føles det ofte som noget stort, tungt og lidt fint. En opgave for sygehusenes etiske komiteer eller udvalg er at synliggøre etikken, som er en naturlighed i vores omgang med hinanden som fagpersoner og overfor såvel patienter som pårørende. Al personale i sundhedsvæsenet står dagligt i etiske problemstillinger, små eller store, lette eller svære. Vi kan bruge disse situationer til at løfte hinanden ved at se dem og reflektere over dem, og sammen blive bevidste og klogere i de valg vi træffer.